KAŠTELA - Kalkulator troškova legalizacije (24.01.2013.)
PODACI O OBJEKTU:
UKUPNA(BRUTO) POVRŠINA OBJEKTA x VISINA( visine promjeniti po potrebi):
POVRŠINA LEGALNOG DIJELA OBJEKTA(u slučaju NELEGALNE nadogradnje):
Površina etaža:   x m
Upiši površinu i po potrebi promjeni visinu
Upiši površinu...
 
Površina potkrovlja(stambeni prostor):   x m
Upiši površinu i po potrebi PROSJEĆNU visinu
Upiši površinu...
 
Površina krovišta(NIJE stambeni prostor):   x m
Upiši površinu krovišta i po potrebi PROSJEĆNU visinu
Upiši površinu...
 
Površina podruma:   x m
Upiši površinu i po potrebi promjeni visinu
Upiši površinu...
 
Površina vanjskih natkrivenih prostora:
Natkrivene tarace, balkoni...

Upiši površinu...

Ukupna površina (m²): - -
Ukupan obujam (m³): - -
Ukupna površina (m²) za arh. snimku i statiku: -
Za izračun cijene arhitektonske snimke i statike
Ukupan obujam (m³) za legalizaciju: -
Za izračun cijene komunalnog i vodnog doprinosa te kazne

Zona:
1.zona - područje grada južno od Ceste dr. Franje Tuđmana, te prvi red uz sjevernu stranu ceste
2.zona - sjeverno od granice prve zone do Magistrale pape Ivana Pavla II. i prvi red sjeverno od Magistrale
3.zona - područje sjeverno od druge zone
Braniteljski status:
HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja te civilni invalidi (80% i viši stupanj invalidnosti) ostvaruju popust od 100% na komunalni(za prvih 750m³) i 50% na vodni doprinos.
Hrvatski branitelji ostvaruju popust od 50% na komunalni(za prvih 750m³) i 20% na vodni doprinos.


GEODETSKA SNIMKA:
Cijena:     kn
Geodetska snimka potrebna je samo u slučaju da građevina NIJE uplanjena, ako je ista već uplanjena isključite klikom na viđeno.
Prema dogovoru s geodetom unesite cijenu za izradu geodetske snimke.
Iznos za izradu geodetske snimke = - kn
ARHITEKTONSKA SNIMKA:
Cijena kn/m²:     kn/m²
Prema dogovoru s arhitektom(ili inženjerom građevine) unesite cijenu kn/m² za izradu arhitektonske snimke. Minimalna cijena arhitektonske snimke je 2000 kn.
Iznos za izradu arhitektonske snimke = - kn
STATIKA:
Cijena kn/m²: kn/m²
Računa se samo za građevine iznad 400 m². Prema dogovoru s statičarom unesite cijenu kn/m² za izradu statike.
Iznos za izradu statike = - kn
KOMUNALNI DOPRINOS:
Vrsta građevine:
Za nezakonito izgrađene građevine BEZ OBZIRA na volumen.
U izračun je uračunat popust za HRVI i branitelje (vrijedi za prvih 750 m³).
Plaćanje:
Kod jednokratnog plaćanja odobrava se popust od 25%. Obročna otplata je moguća na max 60 mjeseci
Iznos komunalnog doprinosa = - kn
VODNI DOPRINOS:
Vodna zona:
Zonu A: zaštićeno obalno područje mora i Grad Zagreb
Zonu B: ostalo područje Republike Hrvatske, osim Zone A i Zone C
Zonu C: područja posebne državne skrbi
U Kaštelima zonu A i zonu B okvirno dijeli magistrala.
U izračun je uračunat popust za HRVI i branitelje.
Vrsta građevine:
Iznos vodnog doprinosa = - kn
KAZNA:
NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU
Tip građevine:
a) sve ostale građevine
b) pomoćna zgrada do 50 m² u funkciji osnovne građevine koja je legalna i ima jednu etažu
Namjena građevine:
a) za zgradu stambene i/ili druge namjene (poslovni prostor, garaža i dr.)
b) za zgradu poljoprivredne namjene, uključivo ribarstvo i akvakultura
c) za zgradu industrijske odnosno gospodarsko-proizvodne namjene
Lokacija građevine:
a) unutar građevinskog područja; Za zgradu poljoprivredne namjene, ribarstva i akvakulture, koja se nalazi izvan građevinskog područja
b) izvan građevinskog područja (osim za zgradu poljoprivredne namjene, ribarstva i akvakulture)
c) u području gospodarske i zaštitne šume, te šume s posebnom namjenom; Na vodnom dobru (osim za građevinu čija je namjena akvakultura)
d) u zaštićenom obalnom području mora u pojasu do 100 m izvan građevinskog područja (osim za građevinu čija je namjena akvakultura)
Plaćanje:
Kod jednokratnog plaćanja odobrava se popust od 25%, iznos naknade s popustom ne može biti manji od 500,00 kuna.
Obročna otplata je moguća u koliko je iznos veći od 1.500,00 kuna. Max 60 mjeseci, min 300 kn/obrok.
Iznos kazne = - kn
OSTALE NAKNADE:
Katastar prerisi:     kn
Ako je građevina već uplanjena potrebne su 3 kopije prerisa iz katastra. 30 kn biljega + 80 kn gotovine.
Uz predaju zahtjeva: kn
Uz zahtjev za legalizaciju potrebno je priložiti 70 kn upravnih biljega(taksenih maraka).
HRVI (Invalidi) su oslobođeni ove naknade.
Ostalo: kn
Iznos ostalih troškova = - kn
Portal grada Kaštela
UKUPNO = - kn
Ovaj izračun je informativnog karaktera